לקניה

LESHONI KONANTA3 CD'S Price: $32.95
     לקניה

Description:
THE PRAYERS FOR SHALOSH REGALIM IN THE SEPHARDIC-YERUSHALAMI TRADITION.

EDITOR: EZRA BARNEA.

ACCOMPANIST:
KANUN - AVRAHAM DAVID HACOHEN Z"L
OUD - ELAD HAREL
PIANO - CHAIM TZUR.

Songs:
Song Title Cantor's name
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra
Barnea Ezra