קטלוג - ספרות

מתוך: ספרות > מחקר ספרות וביאוגרפיה
הסולם והמקאמים
המסורת המוסיקאלית הערבית - ספר הנותן הסבר מקיף על המקאם בין הנושאים: יסודותיה של סיסטמת הסולמות המערבית, הסולם המוסיקאלי, התקת תווים, הזזות והשואות, מהמערב המוכר להיכרות עם ערב...ועוד.