קטלוג - ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה

מתוך: ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה > קריאת התורה וההפטרה בנוסח ספרדי ירושלמי
ושום שכל ויבינו במקרא - קריאת התורה וההפטרה בנוסח ספרד-ירושלים
סט 6 דיסקים של קריאות התורה וההפטרות בנוסח ספרד-ירושלים
לקניה סט 6 דיסקים מחיר רגיל: 260 ₪

לקניה