קטלוג - ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה

מתוך: ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה > לימוד טעמי המקרא - מגילת אסתר
מגילת אסתר
לימוד טעמי מגילת אסתר בנוסחים שונים + קריאת המגילה
לקניה קלטת - נוסח אשכנז מחיר רגיל: 20 ₪
קלטת - נוסח ספרד ירושלים מחיר רגיל: 20 ₪ מחיר מבצע: 20 ₪
דיסק בנוסח מרוקו מחיר רגיל: 30 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪
דיסק בנוסח תימן מחיר רגיל: 30 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪