קטלוג - ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה

מתוך: ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה > לימוד טעמי המקרא תורה
ושננתם לבניך תורה
חוברת המלווה את לימוד טעמי המקרא של התורה - חוברת זו מתאימה לנוסחים השונים
לקניה חוברת מחיר רגיל: 25 ₪

לקניה
     

 

מתוך: ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה > לימוד טעמי המקרא תורה
ושננתם לבניך - לימוד טעמי המקרא בנוסח ספרדי ירושלמי
דיסק ללימוד טעמי המקרא בנוסח ספרדי ירושלמי המתאים לבר מצוה ולכל קורא בתורה.
לקניה דיסק מחיר רגיל: 40 ₪

לקניה