קטלוג - ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה

מתוך: ושננתם לבניך - לימוד קריאת התורה וההפטרה > לימוד טעמי המקרא הפטרה
ושננתם לבניך הפטרה
חוברת המלווה את קלטות ההפטרה ללימד טעמי המקרא- החוברת מתאימה לכל הנוסחים.
לקניה חוברת מחיר רגיל: 25 ₪

לקניה